BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576217

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/150/2000
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.

Uchwała Nr XIX/150/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz §13 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego ( Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 ) z późn zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, w którym może dokonywać zmian i uzupełnień. Proponowana tematyka wynika z założeń "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2000 r."


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Załączniki:

zal.150.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: piątek, 26 września 2003, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf