BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576208

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/93/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.
Uchwała nr XIV/93/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.w sprawie przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 49a ust. 2 ustawy z 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398, Nr 238, poz. 2019)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 49a. ust. 2. ustawy z dnia 12 lipca 1995r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1398 oraz z Nr 238, poz. 2019), który stanowi, iż Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego wojewódzkiego inspektora o działalności Inspekcji na obszarze powiatu a na żądanie rady, wojewódzki inspektor jest obowiązany składać w każdym czasie taką informację.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.93.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: poniedziałek, 29 września 2003, godz. 12:35
  Typ MIME: application/pdf