BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575876

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/162/2000
Dotyczy: wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy o wskazanie szczegółowych wyliczeń cen świadczeń i procedur medycznych oferowanych świadczeniodawcom na 2001 rok
Uchwała Nr XXII/162/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 roku.


w sprawie wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy o wskazanie szczegółowych wyliczeń cen świadczeń i procedur medycznych oferowanych świadczeniodawcom na 2001 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wystąpić do Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy o wskazanie szczegółowych wyliczeń kosztów świadczeń i procedur medycznych w oparciu, o które ustalone zostały ceny tychże świadczeń i procedur oferowanych świadczeniodawcom na 2001 rok.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek