BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576929

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/207/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XXVI/207/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 752)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu, w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
(Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 66, poz. 572)


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek