BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575901

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/269/2002
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku.
Uchwała Nr XXXIV/269/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku.

Na podstawie aft 38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1592)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Delegować do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku Powiatu Inowrocławskiego następujących Radnych:
- Jan Biemacki,
- Wojciech Sobański

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 100 poz. 1084 z dnia 18 września 2001 r.), który wprowadził zmianę do ustawy o samorządzie powiatowym, dodając między innymi art.38a. Z tegoż artykułu wynika konieczność delegowania dwóch członków Rady Powiatu do prac w komisji bezpieczeństwa i porządku.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek