BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575982

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/324/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 r.
Uchwała Nr XL/324/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 r.

Na podstawie art. 12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz.l014 z późn.zm. ),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie powyższej uchwały jest niezbędne w świetle art. 12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm. ) i w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.).
Na podstawie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wnosi do Rad Powiatu w Inowrocławiu o podjęcie stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski