BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 602002

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/325/2002
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r.
Uchwała Nr XL/325/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 592 z późn. zm.) w związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 64 ust.1 pkt 4 i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r. wybrać Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z 0.0. w Toruniu, ul. Mickiewicza 83a/2.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały wynika z przepisów zawartych wart. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694) oraz art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe zakładu opieki zdrowotnej podlega badaniu i ogłaszaniu na ogólnych zasadach. W związku z powyższym Rada Powiatu jako organ założycielski dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok.


Starosta
Leonard Maciejewski