BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576216

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/103/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XV/103/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§l


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczące bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienieOcena bazy materialnej stanowić powinna punkt wyjścia do określenia wysokości nakładów finansowych niezbędnych na remonty i modernizację powiatowych szkół i placówek oświatowych tak w perspektywie bieżącej, jak i długoletniej. Stanowić też może ważny element przy podejmowaniu decyzji związanych z racjonalizacją sieci szkolnej. Dotyczy ewentualnego zamykania szkół, jak i zmian w profilach kształcenia.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal_do_103.rtf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:42
  Typ MIME: text/richtext
 
zal_do_103.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:42
  Typ MIME: application/pdf