BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575865

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV /104/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych
Uchwała Nr XV /104/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiącą załącznik do niniej szej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUZASADNIENIE


Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal_do_104.rtf  -> pobierz
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:44
  Typ MIME: text/richtext
 
zal_do_104.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:44
  Typ MIME: application/pdf