BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 602008

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/137/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku
Uchwała nr XXI/137/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230, z 2003 r. Nr 59, poz. 516, Nr 166, poz. 1609)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego polegające na:
1) braku przystosowania części istniejącej sieci wodociągowej do poboru wody w celach gaśniczych zgodnie z Polskimi Normami,
2) braku specjalistycznego sprzętu, służącego do ratowania ludzi z wysokości.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej G.t. z 2002 r Dz.U. Nr 147, poz. 1230).
Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. Rada Powiatu na podstawie tej informacji może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-s.1-10.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 174KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zal-s.11-19.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 190KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal-s.20-24.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 82KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf