BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601414

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/166/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Uchwała nr XXIII/166/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczaca rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu i na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych w formie uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.166.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 387KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf