BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601973

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/178/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim.
Uchwała nr XXIV/178/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim.

Na podstawie art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Przyjąć "Informację Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej nałożyła na wszystkie jednostki użyteczności publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie In- formacji Publicznej. Pierwszy etap wdrożenia obowiązków wynikających z ustawy został wyznaczony na dzień 1 lipca 2003 r. BIP Powiatu Inowrocławskiego zainaugurował swoją działalność zgodnie ze wskazanym terminem. Dziś, po roku funkcjonowania Biuletynu, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu postanawia przedłożyć Radzie Powiatu informację na ten temat, zgodnie z art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
W świetle powyższego podjecie przedmiotowej Uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal178.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 252KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 13:23
  Typ MIME: application/pdf