BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577075

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/208/2004
Dotyczy: oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej.
Uchwała nr XXVII/208/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. m 142, poz. 1592, z 2002 r. m 23, poz. 220, m 62, poz. 558, m 113, poz. 984, m 153, poz. 1271, m 200, poz. 1688, m 214, poz. 1806, z 2003 r. m 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. m 102, poz. 1055),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć ocenę sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej po przeprowadzonej ich reorganizacji i restrukturyzacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) wprowadziły trójstronne finansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Zarządowi Powiatu został przedstawiony projekt restrukturyzacji funkcjonowania niektórych domów pomocy społecznej celem uzyskania oszczędności. Radni wystąpili z wnioskiem o przedstawienie oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej. Ocenę taką zawiera niniejsze opracowanie.
Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 109KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 10:27
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 109KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 10:28
  Typ MIME: application/pdf