BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577070

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/209/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.
Uchwała nr XXVII/209/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na rok 2004 Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.209.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 968KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 10:58
  Typ MIME: application/pdf