BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601394

Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu
Data: 27 kwietnia 2005 r.
Dotyczy: dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 roku
w sprawie dołączenia powiatu inowrocławskiego do
Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego


We współczesnym świecie, szczególnie zaś krajach rozwiniętych, kontakty między regionami mają głównie miejsce poprzez ich obszary metropolitalne, które pozostają z sobą w ścisłych powiązaniach komunikacyjnych oraz instytucjonalnych.
One to właśnie spełniają funkcje wyższego rzędu, czyli ekonomiczne, naukowe, kulturalne i przyrodnicze.
Dnia 17 marca 2004 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie Porozumienia dotyczącego partnerstwa w działaniach na rzecz rozwoju! Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Do porozumienia zaproszonych zostało 30 sygnatariuszy, reprezentantów miast, gmin, powiatów i wyższych uczelni.
Źle się stało, że do inicjatywy tej nie zaproszono Powiatu Inowrocławskiego (zaliczanego do największych tego typu jednostek administracyjno - terytorialnych kraju) i Gmin położonych na tym terenie. Powołanie obszaru metropolitalnego łącznie z Powiatem Inowrocławskiego, w tym ze stolicą zachodnich Kujaw, uwzględniałby konsultowany aktualnie Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013.
Liczące bez mała 80 tys. mieszkańców miasto, w wielu dziedzinach życia dysponuje, bowiem znaczącym potencjałem nie tylko materialnym, ale i ludzkim. Harmonijnie łączy dwie funkcje, a mianowicie przemysłową i leczniczą. Jest znaczącym ośrodkiem o charakterze przemysłowo - usługowym, ważnym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem oświatowym i kulturalnym. Znajdują się tutaj dwie jednostki wojskowe oraz lotniska. Znaczące w skali kraju jest również lecznictwo uzdrowiskowe funkcjonujące od 1875 roku.
Możliwości te znacznie zwiększałyby otaczające Inowrocław miasta i gminy zwłaszcza w zakresie nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Na uwagę zasługuje stale rozwijająca się baza wypoczynkowa wraz z agroturystyką oraz edukacją ekologiczną m.in. na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
Osiągnięcie zakładanego celu leży w głęboko pojętym interesie społecznym. Spowoduje ono wzrost szans na uzyskanie dodatkowych środków zewnętrznego wsparcia finansowego głównie ze źródeł Unii Europejskiej, zoptymalizuje ład przestrzenny, usprawni gospodarkę nieruchomościami, wpłynie pozytywnie na rozwój warunków bytowania społeczeństwa. Przedmiotowe rozwiązanie jest całkowicie zbieżne z preferencjami wspólnotowej polityki regionalnej.
Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraża pełną aprobatę wobec podejmowanych dotychczas przedsięwzięć i apeluje o powołanie deputacji z terenu naszego powiatu, mających na celu podejmowanie działań zmierzających do włączenia powiatu inowrocławskiego w skład wymienionego obszaru metropolitalnego


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka