BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576239

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/69/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima"
Uchwała Nr X/69/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu z akcji "Zima" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIE


Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia sprawozdania z akcji "Zima" w formie uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski