BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577097

Data: 19 listopada 2002r.
Nr uchwały: I/8/2002
Dotyczy: wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/8/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002r.


w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. W wyniku głosowania tajnego na członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego wybrani zostali:
- Antoniewicz Andrzej
- Szubarga Marek
- Świątkowski Marian


2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), Rada Powiatu wybrała w głosowaniu tajnym 3 członków Zarządu Powiatu

1. Antoniewicz Andrzej
2. Szubarga Marek
3. Świątkowski Marian

Wywołanie powyższej uchwały było uzasadnione i konieczne.

Starosta
Leonard Maciejewski