BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Informacje ogólne
Ilość odsłon: 12491

Biuletyn Informacji Publicznej to publikator udostępniający informacje publiczne za pośrednictwem Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron.
Zakres publikowanych informacji przedstawia menu po lewej stronie. Menu podzielone jest na działy tematyczne (kategorie), na które składają się kolejne pozycje (podkategorie). Stąd możemy dotrzeć do stron i podstron z informacjami.

Obok informacji tekstowych, w redagowaniu naszej strony BIP wykorzystujemy załączniki w postaci plików do pobrania w formacie doc; pdf; xls; rtf. Przeglądanie plików pdf wymaga programu Acrobat Reader, którego bezpłatną wersję można pobrać ze strony Adobe Acrobat Reader

Wygodną formę szybkiego dotarcia do interesujących nas zagadnień stwarza wyszukiwarka informacji umieszczona na naszej stronie w prawym górnym rogu.

Charakterystykę powiatu, listę gmin oraz dane teleadresowe zamieściliśmy w Informacjach ogólnych. Tam też dostępna jest strona z aktualnymi ogłoszeniami i komunikatami urzędowymi (decyzje Starosty dotyczące min. pozwoleń wodno prawnych, budowlanych, informacje o konkursach na kierownicze stanowiska itp.)


Informacje o kierownictwie Starostwa oraz szczegóły dotyczące zakresu zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne znaleźć można w dziale BIP zatytułowanym Starostwo Powiatowe. Dział ten zawiera również informacje o kierownictwie Starostwa oraz składzie osobowym Zarządu Powiatu.
Odpowiedź na pytania gdzie? co? i jak? załatwić w Starostwie Powiatowym w poszczególnych wydziałach uzyskamy wybierając kategorię Załatwianie spraw. Stąd pobierzemy również odpowiednie formularze oraz wzory różnych pism, wniosków, podań itp.
Specjalna pozycja przeznaczona została na prezentację jednostek wchodzących w struktury Powiatu. Część jednostek posiada własne strony internetowe, do których zamieściliśmy stosowne linki.

W dziale poświęconym Radzie Powiatu uzyskamy informację O składzie rady, komisjach oraz planach pracy zarówno rady jak i wszystkich komisji. Informacje dotyczące Zarządu Powiatu znajdują się w odrębnym rozdziale.

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu znajdują się w odpowiednich podkategoriach rozdziału Prawo lokalne.
Podkategoria Podstawy prawne działania zawiera Statut Powiatu Inowrocławskiego. Znaj-duje się tam również Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu określający strukturę organizacyjną Starostwa oraz szczegółowy zakres obowiązków, wypełnianych przez poszczególne wydziały.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Starostwo znajdują się w rozdziale Zamówienia publiczne.

Uchwała budżetowa powiatu wraz z podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi obrazującymi, zgodnie z klasyfikacją budżetową, poziom dochodów i wydatków oraz informacje o mieniu powiatu są przedstawione w części BIP poświęconej Finansom.
    Więcej...