BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Oświadczenia majątkowe
Ilość odsłon: 149271

Leonard Maciejewski
Starosta
    Więcej...

Tadeusz Jan Majewski
Wicestarosta
    Więcej...

Andrzej Grzegorz Antoniewicz
Członek Zarządu Powiatu
    Więcej...

Bogdan Parada
Członek Zarządu Powiatu
    Więcej...

Marek Waldemar Szubarga
Członek Zarządu Powiatu
    Więcej...

Marian Świątkowski
Sekretarz Powiatu
    Więcej...

Anna Helena Berendt
Skarbnik Powiatu
    Więcej...

Zdzisław Kazimierz Bałabański
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
    Więcej...

Andrzej Florek
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu
    Więcej...

Ryszard Florek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Witold Kazimierz Kowalewski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
    Więcej...

Jan Madziarski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
    Więcej...

Ryszard Józef Oczachowski
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
    Więcej...

Ryszard Skolasiński
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Poliyki Społecznej do dnia 31.12.2004 r.
    Więcej...

Zbigniew Bańkowski
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Zygmunt Tonn
Główny Specjalista d/s Komunikacji w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Zbigniew Jan Czerniak
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Andrzej Mikołajczak
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Renata Małgorzata Gimińska
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Jadwiga Mrzygłód
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Edward Radaszewski
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Bogdan Budner
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Lilianna Ewa Dyks
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Grażyna Teresa Kadłubowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
    Więcej...

Henryk Głuszkowski
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Piotr Kendzierski
Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Barbara Kwak
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Leszek Kaus
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Jarosław Adam Jasiński
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu z filią w Kruszwicy
    Więcej...

Maria Agnieszka Łożykowska
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Grażyna Marianna Łuczak
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
    Więcej...

Michał Mikołajewski
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu
    Więcej...

Kazimierz Henryk Mądrowski
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
    Więcej...

Krzysztof Makowiecki
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Alina Zdzisława Nowakowska
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
    Więcej...

Stanisław Mroziński
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Bożena Teresa Mueller
Dyrektor Szkoły Zawodowej w Gniewkowie
    Więcej...

Elżbieta Sawińska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Maria Siedlińska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy
    Więcej...

Janina Bogusława Sikorska
Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Halina Peta
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
    Więcej...

Grzegorz Kwiatkowski
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu
    Więcej...

Krystyna Wielewska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu
    Więcej...

Zbigniew Blinkiewicz
Pełniący Obowiązki Dyrektora Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Dariusz Cykulski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Włodzimierz Michał Figas
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Grzegorz Gąsiorek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Zofia Głogowska
Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach
    Więcej...

Elżbieta Zofia Malińska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
    Więcej...

Aurelia Maria Głuszek
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
    Więcej...

Halina Krystyna Wójciak
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
    Więcej...

Maria Kozłowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Mariusz Marian Linettej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    Więcej...

Janusz Tadeusz Matysek
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Adam Matuszak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Andrzej Eugeniusz Marczewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Danuta Anna Mikołajczak
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Anna Bajerowska
Dyrektor Domu Dziecka w Gniewkowie
    Więcej...

Stanisław Sobecki
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Mieczysław Staszewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Henryk Jan Wiśniewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Zdzisław Żyliński
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
    Więcej...

Jadwiga Pacholska
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Romuald Mieczysław Jaskólski
Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Lech Sobecki
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
    Więcej...

Edyta Bartoszak
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
    Więcej...

Małgorzata Maria Celberg
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Roman Nadzieja
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Włodzimierz Skrzypiński
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Wojciech Laskowski
Geolog Powiatowy
    Więcej...

Jolanta Nowak
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych
    Więcej...

Grzegorz Piątek
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
    Więcej...

Elżbieta Olechowicz
Podinspektor w Wydziale Kominikacji i Dróg
    Więcej...

Artur Mikołajczak
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
    Więcej...

Grzegorz Roszak
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Archiwum oświadczeń majątkowych
    Więcej...