BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 150087


Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Zakup i dostawę w raz z montażem dwóch sztuk podnośników pionowych dla osób niepełnosprawnych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu"
    Więcej...


Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu"
    Więcej...


Informacja o wyniku postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi etap I
    Więcej...

Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu Zakład Budżetowy

Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1
    Więcej...

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie
Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie i filii w Tarnówku
    Więcej...

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie, 88-108 Inowrocław ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na :

BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA DROGACH KATEGORII POWIATOWEJ W MIEŚCIE INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU
    Więcej...

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, 88-160 Janikowo
o g ł a s z a
¨ na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
¨ w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych: portal.uzp.gov.pl

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na

wymianę stolarki okiennej w budynku „Pałacu” Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, 88-140 Gniewkowo z filią w Parchaniu, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, Ostrowo 25, 88-121 Chełmce
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na:

dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, Filii w Tarnówku w ilości około 50.000 litrów
    Więcej...