BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 624966

Data: 22 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 763/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 22 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 762/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 15 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 761/06
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na nieruchomości położonej w Markowie gmina Gniewkowo
    Więcej...

Data: 15 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 760/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lasera terapeutycznego typu CTL - 1106MX i skanera laserowego typu CTL - 2386 - 2 z przeznaczeniem do uzytkowania w Pracowni Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 15 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 759/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2006 r. i wrzesień 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 758/06
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 757/06
Dotyczy: przekazania w formie darowizny notebooka oraz projektora multimedialnego dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 756/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 755/06
Dotyczy: przejęcia wyposażenia Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu oraz jego przekazania Zespołowi Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 754/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 753/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 752/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 751/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 750/06
Dotyczy: przekazania - przejęcia mebli pomiędzy Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 749/06
Dotyczy: wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego p. Wiesławowi K.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 748/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa p. Wiesławowi Nurskiemu, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 listopada 2006 r.
Nr uchwały: 747/06
Dotyczy: upoważnienia p. Wiesława Nurskiego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: 746/06
Dotyczy: zatrudnienia pana Wiesława Nurskiego na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: 745/06
Dotyczy: informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za III kwartał 2006 r.
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: 744/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 18 października 2006 r.
Nr uchwały: 743/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 18 października 2006 r.
Nr uchwały: 742/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 18 października 2006 r.
Nr uchwały: 741/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 740/06
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku na nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludzisku gmina Janikowo
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 739/06
Dotyczy: zbycia w drodze licytacji publicznej samochodów osobowych służących do nauki jazdy bedących w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 738/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu defibrylatora typu LIFEPAK 20 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 737/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu elektroencefalografu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Elektrodiagnostyki (EKG i EEG) Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 736/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu do znieczulenia ogólnego klasy FABIUS TIRO firmy DRAGER z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 735/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu z przeznaczeniem do uzytkowania w Pracowni Ultrasonograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 734/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideokolonoskopu i wideogastroskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 października 2006 r.
Nr uchwały: 733/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006
    Więcej...

Data: 11 paxdziernika 2006 r.
Nr uchwały: 732/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj 2006 r., czerwiec 2006 r. i lipiec 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2006 r.
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 731/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oswiatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 730/06
Dotyczy: najmu miejsca pod działalność fotograficzną
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 729/06
Dotyczy: wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu mieszkalnego usytuawanego w budynku III LO im. Królowej Jadwigi przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 728/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa pani Grażynie Ślesińskiej z-cy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 727/06
Dotyczy: upoważnienia pani Grażyny Ślesińskiej z-cy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi
    Więcej...

Data: 4 października 2006 r.
Nr uchwały: 726/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie okreslenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: 725/06
Dotyczy: powołania komisji do przekazania zabudowanej nieruchomości polozonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: 724/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: 723/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: 722/06
Dotyczy: ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 18 września 2006 r.
Nr uchwały: 721/06
Dotyczy: rozłozenia na raty wierzytelności wynikającej z decyzji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu nr 8R/2006 zezwalającej na zajęcie pasa drogowego przedsiębiorstwu "DOMINO BIS" Sp. z o. o.
    Więcej...

Data: 18 września 2006 r.
Nr uchwały: 720/06
Dotyczy: odmowy umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności wynikających z nałozonych kar pieniężnych na "ONYKS POZNAŃ" sp. z o. o
    Więcej...

Data: 18 września 2006 r.
Nr uchwały: 719/06
Dotyczy: powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 13 września 2006 r.
Nr uchwały: 718/06
Dotyczy: zwolnienia Janusza Matyska ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie
    Więcej...

Data: 13 września 2006 r.
Nr uchwały: 717/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 13 września 2006 r.
Nr uchwały: 716/06
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości połozonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c
    Więcej...

Data: 13 września 2006 r.
Nr uchwały: 715/06
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości połozonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 714/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 713/06
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 4.500.000,- zł
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 712/06
Dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 711/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 710/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 709/2006
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Zientarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 708/2006
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Gronowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 707/2006
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Basińskiej nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 706/2006
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Wróblewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 705/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Kwiatkowskiej nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 704/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Marcina Ruchniaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 703/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Joanny Wiśniewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 702/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 701/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 700/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 699/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 698/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: 697/06
Dotyczy: powierzenia pani Zofii Głogowskiej stanowiska dyrektora Domu dziecka w Jaksicach
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 696/06
Dotyczy: oddania w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 695/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 694/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 693/06
Dotyczy: informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za II kwartał 2006 r.
    Więcej...

Data: 19 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 692/06
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 691/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 690/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 689/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 688/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Andrzeja Rekiela nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 687/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Żanety Marcinek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Koscielcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 686/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Alicji Koniecznej nauczycielki kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 685/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Joanny Linowskiej nauczycielki kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 684/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Anny Kołpak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 683/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Pauliny Pietrzak - Stockiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 682/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Piotra Ślesińskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 681/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Doroty Słowikowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 680/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Marcina Jaworka nauczyciela kontraktowego w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 679/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Reny Morozow nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 678/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Rafała Chmielewicza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 677/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Joanny Kania nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 676/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Jarosława Mirosława nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 675/06
Dotyczy: powolania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Grzegorza Olszewskiego nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 674/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Aleksandry Mirzejewskiej nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 673/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Marii Małeckiej nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 672/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Katarzyny Kwak nauczycielki kontraktowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 671/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Lilianny Stefańskiej nauczycielki kontraktowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 670/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 12 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 669/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 5 lipca 2006 r.
Nr uchwały: 668/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 667/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 666/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 665/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 664/06
Dotyczy: wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu mieszkalnego w budynku nr 3 w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 663/06
Dotyczy: zgody i oddania w najem pomieszczeń dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 662/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale położniczo - Ginekologicznym Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 661/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 660/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 659/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. poznańskiej 384c oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 658/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. poznańskiej 384c oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 657/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 656/06
Dotyczy: odwołania pana Romana Nadziei ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 655/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 654/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu sSkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 653/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 652/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii kKnopnickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 651/06
Dotyczy: udzielenia dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu pełnomocnictwa celem zatwierdzenia projektu "Żyjmy lepiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka
    Więcej...

Data: 14 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 650/06
Dotyczy: udzielenia dyrektorowi Domu Dziecka w Jaksicach pełnomocnictwa celem zatwierdzenia projektu "Nasza przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 649/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. sSymborskiej - Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w przetargu
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 648/06
Dotyczy: wyłączenia z zasobu mieszkaniowego powiatu Inowrocławskiego lokali usytuowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: 647/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego
    Więcej...

Data: 31 maja 2006 r.
Nr uchwały: 646/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 31 maja 2006 r.
Nr uchwały: 645/06
Dotyczy: przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego w dacie od 1 listopada 2005 r. do 31 maja 2006 r.
    Więcej...

Data: 31 maja 2006 r.
Nr uchwały: 644/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wiertarki ortopedycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 maja 2006 r.
Nr uchwały: 643/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006
    Więcej...

Data: 31 maja 2006 r.
Nr uchwały: 642/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: 641/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35 oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: 640/06
Dotyczy: informacji za rok 2005 obejmującej: wykonanie budżetu, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatów lub opłat na raty oraz wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: 639/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.
    Więcej...

Data: 17 maja 2006 r.
Nr uchwały: 638/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 17 maja 2006 r.
Nr uchwały: 637/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 17 maja 2006 r.
Nr uchwały: 636/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2006 r. i luty 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r.
    Więcej...

Data: 4 maja 2006 r.
Nr uchwały: 635/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18 oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
    Więcej...

Data: 4 maja 2006 r.
Nr uchwały: 634/06
Dotyczy: sprzedaży w formie licytacji publicznej samochodu marki FS Lublin Żuk A 06 bedącego w posiadaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 633/06
Dotyczy: informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I kwartał 2006 r.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 632/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowroclawskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 631/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 630/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 629/06
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu udziału 3990/5992 we własności nieruchomości położonej w inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 628/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 627/06
Dotyczy: zgody i oddania w użyczenie pomieszczeń biurowych dla Stowarzyszenia "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego" w budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 626/06
Dotyczy: ustanowienia mieszkania chronionego w Gniewkowie i przekazania go Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: 625/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: 624/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 623/06
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie cen wywoławczych i wadiów w przetargu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 622/06
Dotyczy: przekazania pianina Calisia ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16.
    Więcej...

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 621/06
Dotyczy: przekazania sprzętu komputerowego w formie darowizny dla Terenowego Koła Związku Głuchych w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 31.
    Więcej...

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 620/06
Dotyczy: przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego dla Klubu sportowego KS Cuiavia Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 4a
    Więcej...

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 619/06
Dotyczy: wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K.
    Więcej...

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 618/06
Dotyczy: wypowiedzenia Miastu Inowrocław umowy użyczenia na używanie nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 617/06
Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 r.
    Więcej...

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 616/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 615/06
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005 rok.
    Więcej...

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 614/06
Dotyczy: przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok.
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 613/06
Dotyczy: ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 612/06
Dotyczy: ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych.
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 611/06
Dotyczy: przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 610/06
Dotyczy: przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 609/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 608/06
Dotyczy: likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie sprzedaży na surowce wtórne.
    Więcej...

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 607/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 606/06
Dotyczy: ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej.
    Więcej...

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 605/06
Dotyczy: wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 604/06
Dotyczy: wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi
    Więcej...

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 603/06
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami"
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 602/2006
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 601/06
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 600/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za listopad 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 listopada 2005 r.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 599/06
Dotyczy: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
    Więcej...

Data: 15 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 598/06
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 597/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 596/06
Dotyczy: przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 listopada do 31 grudnia 2005 r.
    Więcej...

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 595/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 594/06
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie na nieruchomościach położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 593/06
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Mokrzyckiej nauczycielki - kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 592/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 591/06
Dotyczy: sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 590/06
Dotyczy: sprzedaży stali w drodze licytacji publicznej pozostałej po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 589/06
Dotyczy: wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi K.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 588/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 587/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 586/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 585/06
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006r.
Nr uchwały: 584/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 583/06
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 18.
    Więcej...

Data: 18 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 582/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Więcej...

Data: 18 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 581/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 580/06
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 579/06
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 578/2006
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 577/2006
Dotyczy: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 576/06
Dotyczy: umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 575/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 574/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 573/06
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2005 r.
    Więcej...

Data: 04 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 572/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 4 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 571/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 570/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zmniejszenie lokalu mieszkalnego nr 3 zajmowanego przez pana Aleksandra K. oraz powiększenie lokalu mieszkalnego nr 1 zajmowanego przez pana Andrzeja M. w budynku w Kościelecu.
    Więcej...

Data: 4 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 569/06
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 568/05
Dotyczy: przekazania samochodu osobowego marki Polonez Caro 1,6 GLI będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r
Nr uchwały: 567/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 566/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 21 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 565/05
Dotyczy: przekazania samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.
    Więcej...

Data: 21 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 564/05
Dotyczy: zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 21 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 563/05
Dotyczy: zatrudnienia Pani Jolanty Nowak na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 562/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 561/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 560/05
Dotyczy: odwołania Pani Grażyny Łuczak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 559/05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej- Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 558/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 557/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 556/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 555/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
    Więcej...

Data: 7 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 554/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 553/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 552/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 551/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: 550/05
Dotyczy: zatwierdzenia listy stypendystów na rok akademicki 2005/2006 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: 549/05
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Traci moc uchwała nr 93/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: 548/05
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 547/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r
Nr uchwały: 546/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Koniecznej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 545/05
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 544/05
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 543/05
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 542/05
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 541/05
Dotyczy: stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego"
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 540/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 539/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego w tym Zakładzie
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 538/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu myjni dezynfektora, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 537/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2005 r. i wrzesień 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 września 2005 r.
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 536/05
Dotyczy: upoważnienia Pani Grażyny Ślesińskiej Kierownika Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi.
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 535/05
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 534/05
Dotyczy: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 533/05
Dotyczy: przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 lipca do 31 października 2005 r.
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 532/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 531/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 530/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 529/2005
Dotyczy: sprzedaży stali pozostałej po gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 528/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego
    Więcej...

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 527/05
Dotyczy: zmiany uchwały
Traci ważność: w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 526/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r
    Więcej...

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 525/2005
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 524/05
Dotyczy: przekazania na okres 3 lat w nieodpłatne użytkowanie "Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Warzynek" pomieszczeń celem dalszego prowadzenia kawiarenki terapeutycznej działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 523/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 522/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 521/05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 19 października 2005 r.
Nr uchwały: 520/05
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej na zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej gmina Janikowo.
    Więcej...

Data: 13 października 2005 r.
Nr uchwały: 519/05
Dotyczy: przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2004 r.
    Więcej...

Data: 13 października 2005 r.
Nr uchwały: 518/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu mikroskopu laboratoryjnego, z przeznaczeniem do użytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 13 października 2005 r.
Nr uchwały: 517/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2005 r., maj 2005 r., czerwiec 2005 r. i lipiec 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 lipca 2005 r.
    Więcej...

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 516/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
    Więcej...

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 515/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 514/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 5 października 2005 r.
Nr uchwały: 513/2005
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: 512/2005
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: 511/2005
Dotyczy: odwołania Pani Lilianny Dyks ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 510/05
Dotyczy: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 509/05
Dotyczy: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 508/05
Dotyczy: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 21 września 2005r.
Nr uchwały: 507/05
Dotyczy: sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 506/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 505/05
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c.
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 504/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 503/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
Traci ważność: uchwała nr 261/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 502/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Traci ważność: uchwała nr 264/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 501/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
Traci ważność: uchwała nr 258/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 21 września 2005 r.
Nr uchwały: 500/05
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2501C Dąbrówka Kujawska - Ignacewo i zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Złotniki Kujawskie
    Więcej...

Data: 14 września 2005 r.
Nr uchwały: 499/05
Dotyczy: zatrudnienia Pani Danuty Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 14 września 2005 r.
Nr uchwały: 498/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18 oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 497/05
Dotyczy: wydania i przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu' przy ul. Poznańskiej 43/45 Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
    Więcej...

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 496/05
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21.
    Więcej...

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 495/05
Dotyczy: przejęcia sprzętu rolniczego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz jego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.
    Więcej...

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 494/05
Dotyczy: przejęcia kosiarki jezdnej z siedzeniem i wyposażeniem oraz kosiarki STIHL z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz przekazania ich Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 493/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 492/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na wykreślenie z ewidencji księgowej ogrodzenia budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 491/05
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 490/05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium.
    Więcej...

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 489/ 05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 488/ 05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 24 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 487/ 05
Dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 10 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 486/ 05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 10 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 485/ 05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 10 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 484/ 05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 10 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 483/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 3 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 482/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 3 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 481/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 03 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 480/ 2005
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 479/ 05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 478/ 2005
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005r
Nr uchwały: 477/ 2005
Dotyczy: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 476/05
Dotyczy: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 475/05
Dotyczy: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005r
Nr uchwały: 474/ 2005
Dotyczy: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005
Nr uchwały: 473/ 05
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r
Nr uchwały: 472/ 05
Dotyczy: przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 471/05
Dotyczy: przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 470/05
Dotyczy: oddania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21 w użyczenie Zespołowi Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 469/05
Dotyczy: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 468/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005 r
Nr uchwały: 467/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005 r
Nr uchwały: 466/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Parchaniu Gmina Dąbrowa Biskupia oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 465/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 464/05
Dotyczy: rozpatrzenia ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o powierzenie wykonania zadań publicznych
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 463/ 2005
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 13 lipca 2005
Nr uchwały: 462/2005
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005r
Nr uchwały: 461/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 460/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 459/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 458/2005
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 457/2005
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 456/05
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 455/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Orłowskiej - Żurek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 454/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Macieja Świtaiskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 453/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Wojcińskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 452/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Piotra Pakulskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 451/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Pawła Lewartowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 450/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Cięgotury nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 449/2005
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Urszuli Kozłowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 448/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Tokarczyk nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 447/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Malinowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 446/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Sławomira Winiarczyka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 445/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Głowackiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 444/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Bieś - Jermakow nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 443/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Majewskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 442/05
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Adamskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 441/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 440/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 439/05
Dotyczy: zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 438/05
Dotyczy: zatrudnienia Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 437/05
Dotyczy: zwolnienia Pana Mieczysława Staszewskiego ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 436/05
Dotyczy: zwolnienia Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 21 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 435/05
Dotyczy: zatrudnienia Pana Janusza Matyska na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie.
    Więcej...

Data: 21 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 434/05
Dotyczy: odpłatnego zbycia Miastu Inowrocław stalowej wiaty magazynowej i odwołania przetargu na dokonanie rozbiórki i sprzedaż odzyskanych materiałów z wiaty stalowej magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 433/05
Dotyczy: wyznaczenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do przeprowadzania postępowania w trybie zamówień publicznych.
    Więcej...

Data: 15 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 432/05
Dotyczy: powierzenia Pani Małgorzacie Wojciechowskiej stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 431/2005
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 430/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 429/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 428/05
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 427/05
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 426/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu Gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 425/05
Dotyczy: odwołania Pani Barbary Kwak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 424/05
Dotyczy: odwołania Pani Marii Łożykowskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 423/05
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na nieruchomości położonej w Markowie gmina Gniewkowo.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 422/05
Dotyczy: przekazania termosów dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 421/05
Dotyczy: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 420/05
Dotyczy: podjęcia niezbędnych czynności mających na celu dokonanie rozbiórki stalowej wiaty magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 419/05
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 418/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005.
    Więcej...

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 417/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2005 r.
    Więcej...

Data: 18 maja 2005 r.
Nr uchwały: 416/05
Dotyczy: uznania za niezasadną skargi na czynności komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 11 maja 2005 r.
Nr uchwały: 415/05
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 11 maja 2005 r.
Nr uchwały: 414/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 11 maja 2005 r.
Nr uchwały: 413/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 6 maja 2005 r.
Nr uchwały: 412/05
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 6 maja 2005 r
Nr uchwały: 411/2005
Dotyczy: przekazania w formie darowizny maszyn do pisania dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 410/05
Dotyczy: ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 409/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 408/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 407/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz mikrotomu saneczkowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Zakładzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 406/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za luty 2005 r. oraz za okres od 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r.
    Więcej...

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 405/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Nr uchwały: 404/05
Dotyczy: wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 403/05
Dotyczy: sprzedaży elektrycznych maszyn do pisania "Carrera"
    Więcej...

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 402/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu, z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 401/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005
    Więcej...

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 400/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2005 r.
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 399/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 12 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 398/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 6 kwietnia 2005 r
Nr uchwały: 397/05
Dotyczy: sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: 396/05
Dotyczy: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta Końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 395/05
Dotyczy: powołania zespołu koordynacyjnego do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i terenów wokół Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 394/05
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 393/05
Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r.
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 392/05
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 391/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 390/05
Dotyczy: wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 389/05
Dotyczy: wyposażenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 388/05
Dotyczy: likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 387/05
Dotyczy: likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 386/05
Dotyczy: likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 385/05
Dotyczy: likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 384/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 383/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 382/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 381/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 380/05
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 379/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 378/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 378/05
Dotyczy: zmiany uchwały
Traci ważność: w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 377/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 376/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 375/05
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Teresie Krzymińskiej.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 374/05
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Panu Zdzisławowi Gatyńskiemu.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 373/05
Dotyczy: przejęcia samochodu marki Fiat UNO 1.0 KAT stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu oraz przekazania go Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 372/05
Dotyczy: oddalenia wezwania wystosowanego przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu do usunięcia naruszenia polegającego na przeniesieniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 371/05
Dotyczy: wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 370/05
Dotyczy: ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 369/05
Dotyczy: wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 368/05
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 367/05
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2004 r. i listopad 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 listopada 2004 r.
    Więcej...

Data: 9 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 366/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 365/2005
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 364/2005
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 363/2005
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 362/2005
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 26 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 361/05
Dotyczy: ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 26 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 360/05
Dotyczy: ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
    Więcej...

Data: 26 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 359/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo
    Więcej...

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 358/2005
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005
    Więcej...

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 357/2005
Dotyczy: koncepcji zagospodarowania budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a na potrzeby wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 356/2005
Dotyczy: przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu
    Więcej...

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 355/2005
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu
    Więcej...

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 354/2005
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 353/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 352/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 351/2004
Dotyczy: oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 350/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 349/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.
    Więcej...

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 348/2004
Dotyczy: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
    Więcej...

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 347/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Bassa nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 346/2004
Dotyczy: najmu pomieszczenia lokalu użytkowego.
    Więcej...

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 345/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 344/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 343/2004
Dotyczy: zatwierdzenia listy stypendystów na rok akademicki 2004/2005 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II" Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
    Więcej...

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 342/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 341/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelcu gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
    Więcej...

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 340/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu z procesorem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 339/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 338/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 337/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 336/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 335/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 334/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 333/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 332/2004
Dotyczy: zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 331/2004
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok
    Więcej...

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 330/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 329/2004
Dotyczy: najmu lokalu użytkowego Pani Irenie Jaworowskiej
    Więcej...

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 328/2004
Dotyczy: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 327/2004
Dotyczy: upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 326/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 325/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 324/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 323/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97
    Więcej...

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 322/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r
    Więcej...

Data: 20 października 2004 r.
Nr uchwały: 321/2004
Dotyczy: zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 w Piotrkowicach 29.
    Więcej...

Data: 20 października 2004 r.
Nr uchwały: 320/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004.
    Więcej...

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 319/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 318/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 317/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 316/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia.
    Więcej...

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 315/2004
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
    Więcej...

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 314/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG z torem wizyjnym i ramieniem C oraz wiertarki pneumatycznej ortopedycznej, z przeznaczeniem do użytkowania na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Powiatowym im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 313/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj 2004 r., czerwiec 2004 r. i lipiec 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 lipca 2004 r.
    Więcej...

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 312/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 października 2004 r.
Nr uchwały: 311/2004
Dotyczy: wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: 310/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: 309/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 308/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 307/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 306/2004
Dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży ofertowej pozostałych maszyn po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 305/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 3 września 2004 r.
Nr uchwały: 304/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Pakość.
    Więcej...

Data: 3 września 2004 r.
Nr uchwały: 303/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Inowrocław.
    Więcej...

Data: 3 września 2004 r.
Nr uchwały: 302/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia.
    Więcej...

Data: 25 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 301/2004
Dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku.
    Więcej...

Data: 25 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 300/2004
Dotyczy: zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 18 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 299/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 298/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 297/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 296/2004
Dotyczy: zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 295/2004
Dotyczy: przekazania samochodu marki Polonez Caro 1,6 GLE znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z filią w Kołudzie Małej.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 294/2004
Dotyczy: nadania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 293/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 292/2004
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 291/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 290/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 289/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 288/2004
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenie cen wywoławczych, wadium i postąpień w drugim przetargu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 287/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina znajdującego się na terenie byłej kotłowni węglowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 286/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 285/2004
Dotyczy: przekazania zestawu komputerowego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 284/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny zestawu do histeroskopii diagnostyczno - operacyjnej i wyrażenia zgody na dokonanie zakupu doposażenia tego zestawu, z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 21 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 283/2004
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2004 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 21 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 282/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu analizatora hematologicznego z przeznaczeniem do użytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym
    Więcej...

Data: 21 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 281/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004
    Więcej...

Data: 14 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 280/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na uregulowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w drodze porozumienia
    Więcej...

Data: 14 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 279/2004
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Panu Henrykowi K. (wyłączono z publikacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych)
    Więcej...

Data: 8 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 278/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 8 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 277/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami gminy Złotniki Kujawskie.
    Więcej...

Data: 8 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 276/2004
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 3.000.000,- zł
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 275/2004
Dotyczy: likwidacji wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 274/2004
Dotyczy: przejęcia wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 273/2004
Dotyczy: upoważnienia Pana Leszka Kausa do sprzedaży wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 272/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Rabazińskiej nauczycielki kontraktowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 271/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Kamili Puszczykowskiej - Głowackiej nauczycielki kontraktowej Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 270/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Marcina Kołpaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 269/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Mądrowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 268/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Jowity Szeliga nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 267/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Wysockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 266/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Peplińskiej nauczycielki kontraktowej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 265/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Beaty Sieradzkiej nauczycielki kontraktowej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 264/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Konrada Gronowskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 263/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Majewskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 262/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Pietrzaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 261/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anety Jabłońskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 260/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Knopińskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 259/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Kamili Szałkowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 258/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Krzykanowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 257/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Artura Nalewajskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 256/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Olejniczaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 255/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Wijata - Kowalskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 254 /2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 253/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 252/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 251/2004
Dotyczy: przekazania samochodu marki Żuk Tawos znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 250/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2004 r. i za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 249/2004
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 248/2004
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 247/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 246/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 245/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 244/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 243/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 242/2004
Dotyczy: rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 241/2004
Dotyczy: likwidacji środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 9 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 240/2004
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica
    Więcej...

Data: 9 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 239/2004
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica
    Więcej...

Data: 9 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 238/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 237/2004
Dotyczy: darowizny zestawu komputerowego dla Aresztu Śledczego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 236/2004
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 235/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2004 r., luty 2004 r. i marzec 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Data: 27 maja 2004 r.
Nr uchwały: 234/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 27 maja 2004 r.
Nr uchwały: 233/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 11 maja 2004 r.
Nr uchwały: 232/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 11 maja 2004 r.
Nr uchwały: 231/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 11 maja 2004 r.
Nr uchwały: 230/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 229/2004
Dotyczy: ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2004 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 228/2004
Dotyczy: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 227/2004
Dotyczy: sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 226/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość wraz z gruntem przynależnym oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 225/2004
Dotyczy: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 224/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 223/2004
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004
    Więcej...

Data: 21 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 222/2004
Dotyczy: likwidacji pieca centralnego ogrzewania, znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 21 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 221/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 14 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 220/2004
Dotyczy: uznania za niezasadną skargi na czynności Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 14 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 219/2004
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 7 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 218/2004
Dotyczy: likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 217/2004
Dotyczy: powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 216/2004
Dotyczy: odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 215/2004
Dotyczy: odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: 214/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: 213/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 24 marca 2004 r.
Nr uchwały: 212/2004
Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok
    Więcej...

Data: 17 marca 2004 r.
Nr uchwały: 211/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 17 marca 2004 r.
Nr uchwały: 210/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97 z przeznaczeniem na odpłatne parkingi
    Więcej...

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 209/2004
Dotyczy: wytypowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare - 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim
    Więcej...

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 208/2004
Dotyczy: wytypowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare - 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim
    Więcej...

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 207/2004
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 206/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 205/2004
Dotyczy: odmowy potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu a Prywatnym Gimnazjum "Sukces " w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 204/2004
Dotyczy: przejęcia i przekazania ciągnika Ursus C-330 stanowiącego wyposażenie Szkoły Zawodowej w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 204/2004
Dotyczy: przejęcia i przekazania ciągnika Ursus C-330 stanowiącego wyposażenie Szkoły Zawodowej w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 203/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenia cen wywoławczych, wadium i postąpień w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 202/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20 oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 201/2004
Dotyczy: przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie biurka i krzesła ergonomicznego
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 200/2004
Dotyczy: likwidacji samochodu ciężarowego marki Żuk znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 199/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Kwiatkowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 198/2004
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg Gminy Dąbrowa Biskupia do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 4 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 197/2004
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55.
    Więcej...

Data: 4 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 196/2004
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Agnieszce Ś.
    Więcej...

Data: 4 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 195/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2003 r. i listopad 2003 r. oraz za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 listopada 2003 r.
    Więcej...

Data: 21 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 194/2004
Dotyczy: ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
    Więcej...

Data: 21 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 193/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Wrzos - Czołgoszewskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 192/2004
Dotyczy: upoważnienia Pana Sławomira Górskiego do występowania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 191/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 190/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 189/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 188/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 187/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 186/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w przetargu
    Więcej...

Data: 7 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 185/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 184/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 183/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 182/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 181/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 180/2003
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55.
    Więcej...

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 179 /2003
Dotyczy: odmowy umorzenia zadłużenia wierzytelności z tytułu najmu mieszkania Pani Marii Tarnowskiej.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 178/2003
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 177/2003
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu gm. Pakość.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 176/2003
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 175/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, w bezpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej i ul. Toruńskiej.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 174/2003
Dotyczy: umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pana Jerzego Delugi.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 173/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Jadwidze Zaremba.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 172/2003
Dotyczy: zmiany uchwały nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 171/2003
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 170/2003
Dotyczy: przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 169/2003
Dotyczy: likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 168/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2003 r. i za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 września 2003 r.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 167/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 166/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 165/2003
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach kategorii powiatowej w granicach miasta Inowrocławia
    Więcej...

Data: 24 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 164/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 24 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 163/2003
Dotyczy: darowizny elektrycznej maszyny do pisania dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski Inowrocław-Rejon w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 162/2003
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki FS Lublin ŻUK A 11B stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 161/2003
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki Fiat UNO stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 160/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
    Więcej...

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 159/2003
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.
    Więcej...

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 158/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
    Więcej...

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 157/2003
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.
    Więcej...

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 156/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Beacie Łukasiewicz.
    Więcej...

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 155/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Bożenie Szatkowskiej.
    Więcej...

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 154/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2003 r. i za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2003 r.
    Więcej...

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 153/2003
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Gmina Pakość
    Więcej...

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 152/2003
Dotyczy: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław
    Więcej...

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 151/2003
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
    Więcej...

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 150/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację kotła parowego, pilarki spalinowej, radiotelefonu sieci CB oraz likwidacji w formie sprzedaży samochodu marki FSM znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 15 października 2003 r.
Nr uchwały: 149/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 15 października 2003 r.
Nr uchwały: 148/2003
Dotyczy: wyboru lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr XIII/88/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 30 lipca 2003 r.
    Więcej...

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 147/2003
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55 oraz ustalenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 146/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej
    Więcej...

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 145/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług informatycznych i administracji sieci na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 144/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r.
    Więcej...

Data: 1 października 2003 r.
Nr uchwały: 143/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
    Więcej...

Data: 1 października 2003 r.
Nr uchwały: 142/2003
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej.
    Więcej...

Data: 1 października 2003 r.
Nr uchwały: 141/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj 2003 r., czerwiec 2003 r. i lipiec 2003 r. oraz za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 lipca 2003 r.
    Więcej...

Data: 17 września 2003 r.
Nr uchwały: 140/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 17 września 2003 r.
Nr uchwały: 139/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku nr 77/3 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu nr 66.
    Więcej...

Data: 3 września 2003 r.
Nr uchwały: 134/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 3 września 2003 r.
Nr uchwały: 133/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 3 września 2003 r.
Nr uchwały: 132/2003
Dotyczy: w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami stanowiącego część Programu ochrony środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Data: 27 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 131/2003
Dotyczy: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 roku
    Więcej...

Data: 27 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 130/2003
Dotyczy: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 20 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 129/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 20 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 128/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 20 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 127/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 126/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 125/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany uchwały nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 124/2003
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 123/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24 oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r
Nr uchwały: 122/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie, Gmina Inowrocław oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 121/2003
Dotyczy: w sprawie zamiany lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Kościelcu nr 71A pomiędzy najemcami Panem Władysławem Andrzejewskim i Panem Andrzejem
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2OO3 r.
Nr uchwały: 120/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gniewkowie do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 119/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: 118/2003
Dotyczy: w sprawie darowizny elektrycznej maszyny do pisania dla Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: 117/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: 116/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 22 lipca 2003 r
Nr uchwały: 115/2003
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 16 lipca 2003 r
Nr uchwały: 114/2003
Dotyczy: w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66.
    Więcej...

Data: 16 listopada 2003 r
Nr uchwały: 113/2003
Dotyczy: w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2003 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: 112/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej
    Więcej...

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: 111/2003
Dotyczy: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiegow Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: 110/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-O1.1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: 109/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2003 r. i za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 108/2003
Dotyczy: w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 107/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 30 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 106/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 105/2003
Dotyczy: w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 104/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Justyny Posadzy nauczycielki kontraktowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 103/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Krzysztofa Zelka nauczyciela kontraktowego Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 102/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Jaromiry Fijałkowskiej nauczycielki kontraktowej Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 101/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Komorowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 100/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Józefa Matuszewskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Pąnadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 99/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Turek nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 98/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Kontowicz nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 97/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Konieczka nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 96/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Nowakowskiej nauczycielki kontraktowej Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 95/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Beaty Świerskiej nauczycielki kontraktowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 94/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Ostapczuk nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazj alnych Nr 5 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 93/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Bauza nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 92/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Dudka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 91/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Daniela Mrugalskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 90/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Hanny Krysiak nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 89/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Jolanty Mikołajczak nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 88/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Zielińskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 87/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego księdza Piotra Kunickiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 86/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Klinowskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 85/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Janickiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 84/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Legumina nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 83/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Lewandowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 82/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Renaty Chruścickiej - Meyer nauczycielki kontraktowej III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 81/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Kubiak nauczycielki kontraktowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 80/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Andrzeja Tokarskiego nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 17 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 79/2003
Dotyczy: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Szymona Szymkowiaka nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 13 czerwca 2003
Nr uchwały: 78/2003
Dotyczy: w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Sławęcinku Gmina Inowroclaw
    Więcej...

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 77/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 76/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 4 czerwca 2003
Nr uchwały: 75/2003
Dotyczy: w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
    Więcej...

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 74/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r
    Więcej...

Data: 4 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 73/2003
Dotyczy: w sprawie: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok
    Więcej...

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 72 /2003
Dotyczy: w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 71/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 70/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń i luty 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003 r
    Więcej...

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 69 /2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu koloskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej
    Więcej...

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 68/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch respiratorów z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Więcej...

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 67/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 66/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Tarpan i przekazania samochodu marki FS LUBLIN typ Żuk do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 65/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji zamrażarki typu Z - 40 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 64/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji pieca centralnego ogrzewania znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem
    Więcej...

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 63/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
    Więcej...

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 62/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
    Więcej...

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 61/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Blażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 60/2003
Dotyczy: w sprawie przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 59/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 58/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 57/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 56/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji samochodu NYSA 522 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011-7-74-741/2 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 55/2003
Dotyczy: w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zestawu komputerowego
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 54/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 53/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu placu utwardzonego, okolonego ścianami oporowymi żelbetowymi o wysokości 3 m, znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na miejsca garażowe i parkingowe
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r
Nr uchwały: 52 /2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r
Nr uchwały: 51/2003
Dotyczy: w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok
    Więcej...

Data: 20 marca 2003 r
Nr uchwały: 50/ 2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 20 marca 2003 r
Nr uchwały: 49/ 2003
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 20 marca 2003 r
Nr uchwały: 48/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2003 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 12 marca 2003 r
Nr uchwały: 47 /2003
Dotyczy: w sprawie upoważnienia Pana Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg
    Więcej...

Data: 12 marca 2003 r
Nr uchwały: 46/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Janikowo do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 12 marca 2003
Nr uchwały: 45/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Złotniki Kujawskie do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 44/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 43/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 42/2003
Dotyczy: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 41/2003
Dotyczy: w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 40/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny łóżeczek noworodkowych typu LN - 03 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r
Nr uchwały: 39/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za grudzień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r
Nr uchwały: 38/2003
Dotyczy: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: dnia12 lutego 2003 r
Nr uchwały: 37/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 5 lutego2003 r
Nr uchwały: 36/2003
Dotyczy: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 5 lutego 2003 r
Nr uchwały: 35/ 2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
    Więcej...

Data: 5 lutego2003 r
Nr uchwały: 34/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za listopad 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.11.2002 r
    Więcej...

Data: 22 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 33/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
    Więcej...

Data: 22 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 32/2003
Dotyczy: w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2001 r
    Więcej...

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 31/2003
Dotyczy: w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru
    Więcej...

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 30/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Nawrockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 29/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 28/ 2003
Dotyczy: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 27/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 26/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 000035 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 25/2003
Dotyczy: w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 24/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych dla Oddziału Noworodkowego
    Więcej...

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 23/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny lasera biostymulacyjnego ze skanerem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rehabilitacji
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 22/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 21/2002
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 20/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 19/2002
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 18/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 17/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
    Więcej...

Data: 16 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 16/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 15/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.10.2002 r
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 14/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.09.2002 r
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 13/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 1nowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 12/2002
Dotyczy: w sprawie zmiany uchwały nr 295/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie projektu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
    Więcej...

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 11/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 10/2002
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 9/2002
Dotyczy: w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej
    Więcej...

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 8/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002 r
Nr uchwały: 7/2002
Dotyczy: w sprawie: powołania Pani Marii Kozłowskiej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002 r
Nr uchwały: 6/2002
Dotyczy: w sprawie: odwołania Pani Bogusławy Nowak-Naumuk ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002 r
Nr uchwały: 5/2002
Dotyczy: w sprawie likwidacji pralnicy typ PCA-15 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002r
Nr uchwały: 4/2002
Dotyczy: w sprawie przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002r
Nr uchwały: 3/2002
Dotyczy: w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002 r.
Nr uchwały: 2/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r
    Więcej...

Data: 27 listopada 2002 r.
Nr uchwały: 1/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego
    Więcej...