BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541808

Data: 16 lipca 2003 r
Nr uchwały: 114/2003
Dotyczy: w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66.
Uchwała nr 114/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 lipca 2003 r.


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66.

Na podstawie: art. 32 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. , Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkalnym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2002 r. Dz. U. 168 poz. 1383, Dz. U. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 113 poz. 1069)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć na czas nieoznaczony lokal mieszkalny w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 o powierzchni 50 m2 składający się z 2 pokoi z łazienką wyposażony w centralne ogrzewanie Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66.

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Państwo Maria i Grzegorz Idziaszek na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01.12.1998 r. z Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim zajmują lokal mieszkalny położony w "Pałacu" Kościelec Kuj. nr 66 składający się z 2 pokoi, kuchni, wc, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 84,00 m2 wyposażony w instalacje wod- kan, elektryczną i centralnego ogrzewania.
Aktualnie w związku z przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi zmiany systemu centralnego ogrzewania z miałowego na olejowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kuj. , w sezonie grzewczym 2003/2004 czynnik grzewczy do lokali mieszkalnych położonych w budynku "Pałacu" Kościelec Kuj. nr 66 nie będzie najemcom dostarczany.
Państwo Maria i Grzegorz Idziaszek oświadczeniem złożonym dnia 9 lipca 2003 r. wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy najmu zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego w "Pałacu" Kościelec Kuj. nr 66 oraz na przyjęcie zaproponowanego przez Starostwo Powiatowe lokalu mieszkalnego położonego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, filia w Piotrkowicach nr 29 składającego się z 2 pokoi z łazienką oraz centralnym ogrzewaniem o powierzchni użytkowej 50 m2 - najem na czas nieoznaczony.
Powyższa zmiana mieszkania podyktowana jest zaprzestaniem dostarczania ciepła do budynku "Pałacu" oraz planowaną sprzedażą obiektu przez Powiat Inowrocławski.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski