BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542018

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 153/2003
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Gmina Pakość
Uchwała nr 153/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 października 2003 r.


w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Gmina Pakość.

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz § 4 pkt 3, § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Gmina Pakość, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć ceny wywoławcze nieruchomości gruntowych ustalone przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz określić wadia i postąpienia dla zbycia w drugim przetargu nieruchomości gruntowych, w sposób określony w załączniku, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż w dniu 9 października 2003 r. pierwszy przetarg f\ na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu, Gmina Pakość, określonych w załączniku do niniejszej uchwały zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) Icenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niżej niż 50 % tej wartości.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokości wadiów oraz wysokości postąpień.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.153.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.153.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 195KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:20
  Typ MIME: application/pdf