BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568244

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 159/2003
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.
Uchwała nr 159/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.


W sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ), art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271', Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz §4 ust. 3, § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć ceny wywoławcze nieruchomości, ustalone przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz określić wadia i postąpienia dla zbycia tych nieruchomości w drugim przetargu, w sposób określony w załączniku, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż w dniu 3 listopada 2003 r. pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba przeprowadzenia drugiego przetargu. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niżej niż 50 % tej wartości. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm. ) ustalono wysokości wadiów oraz wysokości postąpień.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.159.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.159.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf