BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541717

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 182/2003
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 182/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 ) w związku z art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok, przyjętego uchwałą nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003, zmienioną uchwałami Zarządu Powiatu nr 44/2003 z dnia 6 marca 2003 r., nr 52/2003 z dnia 26 marca 2003 r., nr 59/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r., nr 77/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r., nr 107/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., nr 117/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., nr 134/2003 z dnia 3 września 2003 r. nr 158/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. i nr 167/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w § 1 uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.182.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 133KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 08:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.182.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 99KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 08:02
  Typ MIME: application/pdf