BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541802

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 198/2004
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg Gminy Dąbrowa Biskupia do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 198/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 lutego 2004 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg Gminy Dąbrowa Biskupia do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz-z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 200, poz. 1953) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1.42, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie dróg przebiegających po działkach nr 158 i 171 w miejscowości Parchanie do kategorii dróg gminnych Gminy Dąbrowa Biskupia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg Gminy Dąbrowa Biskupia do kategorii dróg gminnych. Uchwała porządkuje przynależność administracyjną tych dróg. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.198.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 127KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.198.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 70KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:09
  Typ MIME: application/pdf