BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541789

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 200/2004
Dotyczy: likwidacji samochodu ciężarowego marki Żuk znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
Uchwała nr 200/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie likwidacji samochodu ciężarowego marki Żuk znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. nr 162, poz. 1568),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie samochodu ciężarowego marki Żuk, nr rejestracyjny BDF 6089, nr nadwozia SULO0611CM0552652 znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Z uwagi. na fakt, iż samochód ciężarowy marki Żuk, nr rejestracyjny BDF 6089, nr nadwozia SULO0611CM0552652 nie spełnia wymagań technicznych zatrzymano dowód rejestracyjny ww. pojazdu (załącznik zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym) . Ekspertyza wykonana przez Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGROMET -GOPLO" w Sikorowie jednoznacznie stwierdza, iż:
- koszt naprawy ww. samochodu przekroczy jego obecną wartość rynkową,
- naprawa nie gwarantuje dłuższej bezawaryjnej eksploatacji.
Wg informacji dyrektora DPS w Ludzisku wartość rynkowa samochodu została wyceniona w przedziale 1.800,00 zł - 2.500,00 zł. ostatni remont pojazdu przeprowadzony w sierpniu 2003 r. kosztował 2.500,00 zł i po upływie 5 miesięcy samochód ponownie nie spełnia wymagań technicznych.
Mając na uwadze przedstawione. wyżej informacje zasadne jest przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski