BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568234

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 26/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 000035 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Uchwała Nr 26/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 stycznia 2003 r.


w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 000035 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1688)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż na części samochodu NYSA T 522, rok produkcji 1990 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 000035 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie o wyrażenie zgody na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż na części samochodu marki Nysa T 522, rok produkcji 1990, znajdującego się na karcie środka trwałego nr 000035 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Do wniosku załączono opinię techniczną sporządzoną przez zakład "Mechanika, blacharstwo samochodowe, lakiernictwo, pomoc drogowa" w Suchatówce.
Uwzględniając przywołaną opinię likwidacja ww. samochodu spowodowana jest złym stanem technicznym. Koszt naprawy przewyższyłby wartość rynkową samochodu, ponieważ kwalifikuje się on do kapitalnego remontu silnika i blacharki (przebieg ok. 300.000 km).
Wartość księgowa brutto samochodu wynosi 13.876,34 zł i jest całkowicie umorzona na dzień 31.12.1999 r. Natomiast zgodnie z cennikiem Urzędu Skarbowego (na dzień 6.10.2002 r.) jego wartość rynkowa wynosi 1.600,00 zł. Ponadto Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie pismem znak: DPS.9147/813/02 z dnia 12.12.2002 r. poinformował po przeprowadzeniu rozeznania możliwości sprzedaży tego samochodu - o braku jakichkolwiek ofert zakupu. Zły stan techniczny oraz zużycie eksploatacyjne pojazdu w 75 % potwierdzone zostały opinią techniczną rzeczoznawcy - głównego specjalisty ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie projektu przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski