BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566785

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 275/2004
Dotyczy: likwidacji wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 275/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.


w sprawie: likwidacji wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie wskazanego majątku Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w zakresie i z przyczyn wskazanych w załączniku do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu - Leszkowi Kaus.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z późno zm. Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem Powiatu.
Na mocy Uchwały nr 218/2004 Zarządu' Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 kwietnia 2004r. wyrażono zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. W wyniku likwidacji pozostało wyposażenie (np. gwintowniki, wiertła, narzynki), które jest zużyte, uszkodzone, nie nadające się do dalszego użytkowania. Mając na uwadze powyższy stan techniczny zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski