BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541823

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 306/2004
Dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży ofertowej pozostałych maszyn po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 306/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 września 2004 r.


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży ofertowej pozostałych maszyn po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję do przeprowadzenia sprzedaży ofertowej w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Leszek Kaus
2. Członek - Lubomira Kaszuba
3. Członek - Wanda Gładyszewska

§2


Do zadań Komisji, o której mowa w §1 należy otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty na kupno maszyn pozostałych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z późno zm. Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem Powiatu.
W związku z tym, że wcześniej nie sprzedano zbędnych maszyn po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Kruszwicy przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu wystąpiła konieczność sprzedaży w formie ofertowej, pozostałych maszyn, tj. szlifierka NUA-25, automat przecinarka tarczowa BTC-50, nożyce gilotynowe As-6. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski