BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542024

Data: 27 listopada 2002 r
Nr uchwały: 5/2002
Dotyczy: w sprawie likwidacji pralnicy typ PCA-15 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Uchwała Nr 5/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2002 r.


w sprawie likwidacji pralnicy typ PCA-15 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu pralnicy typ PCA-15 rok produkcji 1990 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Pralnica typ PCA-15 rok produkcji 1990 znajduje się na karcie środka trwałego pod nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Wartość księgowa brutto pralnicy wynosi 4.945,54 złote i na dzień 31 lipca 2002 roku została umorzona w 100%.
W dniu 5 listopada 2002 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie o wyrażenie zgody na likwidację poprzez złomowanie pralnicy typ PCA-15 wraz z oceną techniczną sporządzoną przez specjalistów z Fabryki Maszyn Pralniczych w Kielcach.
Biorąc pod uwagę powołaną wyżej ocenę techniczną w tym przedmiocie, likwidacja pralnicy jest spowodowana znacznym zużyciem podzespołów. Koszt naprawy przewyższy wartość pralnicy. Wobec powyższego zasadne jest wywołanie przedmiotowej uchwały pod
obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski