BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568240

Data: 12 marca 2003 r
Nr uchwały: 46/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Janikowo do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 46/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 marca 2003 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Janikowo do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie dróg Gminy Janikowo, ujętych w załączniku do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Urząd Miejski w Janikowie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg w Gminie Janikowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych sieci dróg w Gminie Janikowo i zarazem porządkuje przynależność administracyjną tych dróg.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984 i 216, poz. 1826) oraz art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski