BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21193

Budżet na rok 2004
Budżet planowany na 2004 rok

Spis załączników:

Załącznik 1 Plan dochodów budżetowych
Załącznik 2 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Załącznik 2a Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami
Załącznik 3 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
własnych
Załącznik 4 Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik 5 Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik 5a Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik 6 Subwencje
Załącznik 7 Plan wydatków budżetowych
Załącznik 8 Wydatki – planowane dotacje
Załącznik 9 Wydatki inwestycyjne
Załącznik 10 Plan przychodów i rozchodów
Załącznik 11 Zbiorczy plan środków specjalnych
Załącznik 12 Zbiorczy plan gospodarstw pomocniczych
Załącznik 13 Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Załącznik 14 Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Załącznik 14a Zestawienie wniosków o dotację z PFOŚiGW
Załącznik 15 Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Załącznik 16 Dochody budżetu Państwa
Załącznik 17 Prognozowane kwoty długu
Załącznik 18 Planowane spłaty zobowiązań

Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004

Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004

Załączniki:

zalacznik_1.pdf  -> pobierz
Plan dochodów budżetowych
  Rozmiar: 97KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_2.pdf  -> pobierz
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_2a.pdf  -> pobierz
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_3.pdf  -> pobierz
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_4.pdf  -> pobierz
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  Rozmiar: 7KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_5.pdf  -> pobierz
Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_5a.pdf  -> pobierz
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_6.pdf  -> pobierz
Subwencje
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_7.pdf  -> pobierz
Plan wydatków budżetowych wg działów
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_7cd.pdf  -> pobierz
Plan wydatków budżetowych w podziale na paragrafy
  Rozmiar: 197KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_8.pdf  -> pobierz
Wydatki – planowane dotacje
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_9.pdf  -> pobierz
Wydatki inwestycyjne
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_10.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i rozchodów
  Rozmiar: 6KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_11.pdf  -> pobierz
Zbiorczy plan środków specjalnych
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_12.pdf  -> pobierz
Zbiorczy plan gospodarstw pomocniczych
  Rozmiar: 7KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_13.pdf  -> pobierz
Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Rozmiar: 18KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_14.pdf  -> pobierz
Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Rozmiar: 16KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:28
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_14a.pdf  -> pobierz
Zestawienie wniosków o dotację z PFOŚiGW
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:30
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_15.pdf  -> pobierz
Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  Rozmiar: 10KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:31
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_16.pdf  -> pobierz
Dochody budżetu Państwa
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:31
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_17.pdf  -> pobierz
Prognozowane kwoty długu
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:32
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_18.pdf  -> pobierz
Planowane spłaty zobowiązań
  Rozmiar: 7KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:32
  Typ MIME: application/pdf
 
inf_o_dochodach.pdf  -> pobierz
Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:38
  Typ MIME: application/pdf
 
inf_o_wydatkach.pdf  -> pobierz
Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
  Rozmiar: 143KB
  Data dodania: piątek, 5 marca 2004, godz. 09:38
  Typ MIME: application/pdf