BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21192

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok I półrocze 2004 r.


SPIS TREŚCI

WSTĘP str.1-4
ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW POWIATU str.6
ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004 R. str. 7-10
ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004 R. str. 17-20
ROZDZIAŁ IV ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ WYKONANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 31
IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO str. 31
IV.2 LEŚNICTWO str. 31
IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ str. 32-33
IV.4 TURYSTYKA str. 34
IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA str. 34
IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA str. 35-36
IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA str. 36-41
IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE str. 42-45
IV.9 RÓZNE ROZLICZENIA – rezerwy str. 45
IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OP.WYCHOWAWCZA str. 46-64
IV.11 OCHRONA ZDROWIA str. 64-65
IV.12 POMOC SPOŁECZNA str. 65-67
IV.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ str. 75-77
IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO str. 77 - 79
IV.15 KULTURA FIZYCZNA I SPORT str. 79 - 80
ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH str. 81
ROZDZIAŁ VI ŚRODKI SPECJALNE I GOSP. POMOCNICZE str. 86 - 90
ROZDZIAŁ VII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU str. 91-92
ROZDZIAŁ VIII FUNDUSZE str. 93-97
ZAKOŃCZENIE str. 98

Załączniki:

wstep.pdf  -> pobierz
str.1-4
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:09
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela1.pdf  -> pobierz
Tabela nr 1 Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. - str. 5
  Rozmiar: 8KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:12
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial1.pdf  -> pobierz
Rozdział 1 Stan finansów powiatu - str. 6
  Rozmiar: 7KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial2.pdf  -> pobierz
Rozdział 2 Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2004 r. - str. 7-10
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela2.pdf  -> pobierz
Tabela nr 2 Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2004 r. - str. 11-15
  Rozmiar: 219KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:15
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela3.pdf  -> pobierz
Tabela nr 3 Realizacja dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł ich pochodzenia str. 16
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial3.pdf  -> pobierz
Rozdział 3 Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2004 r. str. 17-20
  Rozmiar: 69KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:27
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela4.pdf  -> pobierz
Tabela nr 4 Realizacja wydatków, ich struktura na dzień 30 czerwca 2004 r. - str. 21
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:37
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela5.pdf  -> pobierz
Tabela nr 5 Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2004 r. - str. 22-30
  Rozmiar: 457KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:39
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial4.pdf  -> pobierz
Rozdział 4 Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych - str. 31-80
  Rozmiar: 293KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:45
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial5.pdf  -> pobierz
Rozdział 5 Analiza wykonania planu zadań zleconych - str. 81
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:46
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela6.pdf  -> pobierz
Tabela nr 6 Wykonanie planowanych dochodów z zakresu adm. rządowej za I półrocze 2004 r. - str. 82-83
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:48
  Typ MIME: application/pdf
 
tabela7.pdf  -> pobierz
Tabela nr 7 Wykonanie planowanych wydatków z zakresu adm. rządowej za I półrocze 2004 r. - str. 84-85
  Rozmiar: 99KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:51
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial6.pdf  -> pobierz
Rozdział 6 Środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze - str. 86-90
  Rozmiar: 190KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:52
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial7.pdf  -> pobierz
Rozdział 7 Zadania kontrolne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - str. 91-92
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial8.pdf  -> pobierz
Rozdział 8 Fundusze - str. 93-97
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zakonczenie.pdf  -> pobierz
Zakończenie - str. 98
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik1.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 1 Informacja o mieniu Powiatu Inowrocławskiego - str. 99-105
  Rozmiar: 323KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 11:57
  Typ MIME: application/pdf
 
informacja.pdf  -> pobierz
Informacja o sprzedaży nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 r. - str. 106
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 12:00
  Typ MIME: application/pdf