BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21191

Budżet na rok 2005
Planowany budżet na 2005 rok

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Dochody.
Załącznik nr 2 i 3 – Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
Załącznik nr 4 – Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Załącznik nr 5 – Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki związane z realizacją wspólnych zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 6 – Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 7 – Dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych oraz wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych.
Załącznik nr 8 – Subwencje.
Załącznik nr 9 – Dochody własne.
Załącznik nr 10 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa.
Załącznik nr 11 – Wydatki
Załącznik nr 12 – Dotacje.
Załącznik nr 13 – Wydatki inwestycyjne.
Załącznik nr 14 – Zestawienie planowanych wydatków na remonty i inwestycje w 2005 r.
Załącznik nr 15 – Plan przychodów i rozchodów.
Załącznik nr 16 - Prognozowane kwoty długu na 2005 r. i lata następne.
Załącznik nr 17 – Planowane spłaty zobowiązań na 2005 r. i lata następne.
Załącznik nr 18 – Zbiorczy plan środków specjalnych na 2005 r.
Załącznik nr 19 – Zbiorczy plan dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 r.
Załącznik nr 20 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 r.
Załącznik nr 21 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. oraz zestawienie wniosków o dotację z PFOŚiGW na 2005 r. stan na dzień 31 października 2004 r.
Załącznik nr 22 – Plan rzeczowo finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r.
Załącznik nr 23 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.

Załączniki:

zal.1.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 608KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2_i_3.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 446KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 153KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.9.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 290KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.10.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 69KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.11.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.12.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.13.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 147KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.14.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 214KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.15.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.16.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.17.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.18.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.19.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.20.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.21.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 260KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.22.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.23.237.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: poniedziałek, 10 stycznia 2005, godz. 10:25
  Typ MIME: application/pdf