BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21155

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2004
Spis treści

Uchwała Zarządu Powiatu – str. 1 – 2

1. Wstęp – str. 3 – 4

2. Rozdział I Stan finansów powiatu – str. 5

3. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. – str. 6 – 21

4. Rozdział III Analiza wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. – str. 22 – 40

5. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych – str. 41 – 101

IV.1 Rolnictwo i łowiectwo – str. 41
IV.2 Leśnictwo – str. 41
IV.3 Transport i łączność – str. 42 – 45
IV.4 Turystyka – str. 45 – 46
IV.5 Gosp. mieszkaniowa – str. 46 – 47
IV.6 Działalność usługowa – str. 47 – 49
IV.7 Administracja publiczna – str. 49 – 55
IV.8 Bezpieczeństwo publiczne – str. 55 – 59
IV.9 Różne rozliczenia – str. 59
IV.10 Oświata, szkolnictwo wyższe i edukacyjna opieka wychowawcza – str. 60 – 79
IV.11 Ochrona zdrowia – str. 80 – 81
IV.12 Pomoc społeczna – str. 82 – 94
IV.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – str. 94 – 97
IV.14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – str. 97 – 99
IV.15 Kultura fizyczna i sport – str. 100 – 101

6. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych – str. 102 – 106

7. Rozdział VI Środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe – str. 107 – 120

8. Rozdział VII Zadania kontrolne realiz. przez Starostwo Powiatowe – str. 121 – 123

9. Rozdział VIII Fundusze – str. 124 – 130

Załączniki:

uchwala.2004.pdf  -> pobierz
Uchwała Zarządu Powiatu – str. 1 – 2
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 09:54
  Typ MIME: application/pdf
 
wstep.2004.pdf  -> pobierz
Wstęp – str. 3 – 4
  Rozmiar: 67KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 09:55
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial1.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział I Stan finansów powiatu – str. 5
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 09:57
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial2.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. – str. 6 – 21
  Rozmiar: 765KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 09:59
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial3.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział III Analiza wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego za 2004 r. – str. 22 – 40
  Rozmiar: 959KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:00
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial4.cz1.2004.pdf  -> pobierz
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo – str. 41 IV.2 Leśnictwo – str. 41 IV.3 Transport i łączność – str. 42 – 45 IV.4 Turystyka – str. 45 – 46 IV.5 Gosp. mieszkaniowa – str. 46
  Rozmiar: 193KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:02
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial4.cz2.2004.pdf  -> pobierz
IV.6 Działalność usługowa – str. 47 – 49 IV.7 Administracja publiczna – str. 49 – 55 IV.8 Bezpieczeństwo publiczne – str. 55 – 59 IV.9 Różne rozliczenia – str. 59
  Rozmiar: 469KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:05
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial4.cz3.2004.pdf  -> pobierz
IV.10 Oświata, szkolnictwo wyższe i edukacyjna opieka wychowawcza – str. 60 – 79
  Rozmiar: 872KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial4.cz4.2004.pdf  -> pobierz
IV.11 Ochrona zdrowia – str. 80 – 81 IV.12 Pomoc społeczna – str. 82 – 94 IV.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – str. 94 – 97 IV.14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – str. 97 – 99 IV.15 Kultura fizyczna i sport – str. 100 – 101
  Rozmiar: 833KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:31
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial5.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych – str. 102 – 106
  Rozmiar: 220KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:33
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial6.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział VI Środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe – str. 107 – 120
  Rozmiar: 620KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:34
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial7.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział VII Zadania kontrolne realiz. przez Starostwo Powiatowe – str. 121 – 123
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf
 
rozdzial8.2004.pdf  -> pobierz
Rozdział VIII Fundusze – str. 124 – 130
  Rozmiar: 229KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:37
  Typ MIME: application/pdf
 
zakonczenie.pdf  -> pobierz
Zakończenie – str. 131
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:37
  Typ MIME: application/pdf
 
informacja_o_mieniu.2004.pdf  -> pobierz
Informacja o Mieniu Powiatu Inowrocławskiego (załącznik nr 1) – str. 132
  Rozmiar: 1,6MB
  Data dodania: wtorek, 9 sierpnia 2005, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf