BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Budżet
Ilość odsłon: 21197

Budżet na rok 2006

Załączniki:

zal.b.1.364.pdf  -> pobierz
Dochody
  Rozmiar: 549KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.2.364.pdf  -> pobierz
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.
  Rozmiar: 359KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:31
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.3.364.pdf  -> pobierz
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:33
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.4.364.pdf  -> pobierz
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.5.364.pdf  -> pobierz
Subwencje
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.6.364.pdf  -> pobierz
Dochody własne
  Rozmiar: 351KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:35
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.7.364.pdf  -> pobierz
Dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych. Wydatki na zadania realiaowane w ramach programów unijnych.
  Rozmiar: 130KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:37
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.8.364.pdf  -> pobierz
Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa - plan finansowy 2006 r.
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:38
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.9.364.pdf  -> pobierz
Wydatki
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.10.364.pdf  -> pobierz
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  Rozmiar: 422KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.11.364.pdf  -> pobierz
Dotacje. Dotacje przedmiotowe.
  Rozmiar: 182KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.12.364.pdf  -> pobierz
Wydatki inwestycyjne. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych.
  Rozmiar: 264KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.13.364.pdf  -> pobierz
Wydatki na remonty.
  Rozmiar: 195KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.14.364.pdf  -> pobierz
Zestawienie planowanych wydatków na remonty i inwestycje w 2006 r.
  Rozmiar: 207KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:44
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.15.364.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i rozchodów.
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:46
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.16.364.pdf  -> pobierz
Prognozowanie kwoty długu na 2006 r. i lata następne.
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.17.364.pdf  -> pobierz
Planowane spłaty zobowiązań na 2006 r. i lata następne.
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.18.364.pdf  -> pobierz
Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego przy zespole szkół ponadgimnazjalnych w Kościelcu na 2006 r.
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:51
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.19.364.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 r.
  Rozmiar: 79KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:52
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.20.364.pdf  -> pobierz
Zbiorcze zestawienie planów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 r.
  Rozmiar: 125KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 07:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.21.364.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
  Rozmiar: 212KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 08:00
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.22.364.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 r.
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 08:01
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.b.23.364.pdf  -> pobierz
Plan rzeczowo - finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r.
  Rozmiar: 249KB
  Data dodania: poniedziałek, 16 stycznia 2006, godz. 08:02
  Typ MIME: application/pdf