BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 26900

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego z klauzulą poufne i zastrzeżone
Rejestr zawiera dane wszystkich osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Dotyczy to pracowników Starosta Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważnia pracowników do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową z klauzulą poufne i zastrzeżone.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Rejestr prowadzi Krzysztof Mikołajczak, Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych.
pokój 143 II piętro tel. (0-52) 355-02-00 wew. 336.


Autor treści: Krzysztof Mikołajczak