BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 26101

Rejestr informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń
Rejestr zawiera dane dotyczące informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa tj.: określenie czego dotyczy informacja, z jakiego pochodzi wydziału i kiedy wpłynęła oraz datę umieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń i datę jej zdjęcia.

Rejestr prowadzi Joanna Grzybowska, referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
Pokój 137 II piętro tel. (0 52) 355 02 00 wew. 329

Autor treści: Marta Pietrzak