BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 26957

Dzienniki - Kancelaria Ogólna
W Kancelarii Ogólnej prowadzone są następujące dzienniki korespondencji:

1. Rejestr pism zwykłych wpływających do Starostwa.
Rejestr zawiera następujące informacje: kolejny numer pisma, nadawcę tj. nazwę jednostki organizacyjnej lub nazwisko interesanta, datę wpływu pisma do kancelarii, jego znak, określenie jakiej sprawy dotyczy oraz informacje komu przydzielono dane pismo.

2. Rejestr pism poleconych wpływających do Starostwa.
Rejestr zawiera następujące informacje: kolejny numer pisma, nadawcę tj. nazwę jednostki organizacyjnej lub nazwisko interesanta, datę wpływu pisma do kancelarii, jego znak, numer nadawczy, określenie jakiej sprawy dotyczy oraz informacje komu przydzielono dane pismo.

3. Rejestr pism zwykłych wysyłanych ze Starostwa.
Rejestr zawiera następujące informacje: datę nadania pisma, dane adresata, znak sprawy oraz wartość znaczka pocztowego.

4. Rejestr pism poleconych wysyłanych ze Starostwa.
Rejestr zawiera następujące informacje: datę nadania pisma, dane adresata, znak sprawy, numer nadawczy oraz wartość znaczka pocztowego.


Dzienniki korespondencji prowadzone sa na podstawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu określonej rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073)

Rejestry prowadzi Małgorzata Nadrajkowska, podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
pokój 141 II piętro tel. (0 52) 355 02 00 wew. 341

Autor treści: Marta Pietrzak