BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 26962

Rejestr umów i porozumień
Rejestr zawiera wszelkie umowy i porozumienia zawierane przez Powiat Inowrocławski w sprawach wykonywania zadań publicznych, zawierane z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Rejestr zawiera nazwę jednostki z którą umowa zostaje zawarta, okres obowiązywania umowy, data zawarcia umowy, treść umowy – czego dotyczy.
Rejestr prowadzi Zofia Brzykcy inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
pokój 142 II piętro tel. (0-52) 355-02-00 wew. 345


Autor treści: Zofia Brzykcy