BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68727

Wyniki pomiaru hałasu przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu
Z dnia: 1 grudnia 2004 r.
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Bydgoszczy dokonała pomiaru poziomu hałasu pochodzącego od komunikacji samochodowej przy ul. Poznańskiej.

Badania wykonano 6, 14 i 21 października w trzech różnych miejscach: przy ul. Poznańskiej 254, 296 i 339.

Badania prowadzono w porze dziennej od godz. 6.00 do 22.00 przy określonych warunkach pogodowych tzn. gdy prędkość wiatru była mniejsza niż 5 m/s i przy braku opadów atmosferycznych.

Emisję hałasu, którego źródłem jest ulica określono standardowo w punktach oddalonych 2 m od krawężnika na wysokości 4 m od podłoża oraz w punktach pomiarowych na granicy pierwszej linii zabudowy na wysokości 1,5 m oraz 4 m.

Jednocześnie z pomiarami poziomu dźwięku rejestrowano natężenie ruchu pojazdów uwzględniając podział na pojazdy osobowe, ciężarowe, tiry i autobusy.

Pomiary hałasu wzdłuż ul. Poznańskiej w Inowrocławiu wykazały we wszystkich punktach pomiarowych przekroczenie wartości dopuszczalnej określonej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności zabudowy, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841). Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wahają się od 12 dB do 17,1 dB. Związane jest to z dużym natężeniem ruchu i znacznym udziałem pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu pojazdów oraz z poruszaniem się tych pojazdów z nadmierną prędkością.

Dokładne wyniki badań oraz dopuszczalne normy do pobrania w załączniku.

Załączniki:

wyniki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: środa, 1 grudnia 2004, godz. 13:22
  Typ MIME: application/pdf
 
normy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 1 grudnia 2004, godz. 13:22
  Typ MIME: application/pdf