BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68703

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rów Rabiński
Z dnia: 10 października 2006 r.
Inowrocław, 6 października 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-II-21/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Rąbińskiego, ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Popowickiej w Inowrocławiu.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA