BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68706

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - Ściborze
Z dnia: 18 paxdziernika 2006 r.
Inowrocław, 18 października 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-I-27/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek Pana Macieja Sałaja, zam. w m. Ściborze, gm. Rojewo wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1, położonej na terenie dz. nr 157 w m. Ściborze, gm. Rojewo.

Woda z ujęcia będzie wykorzystywana na potrzeby 1 nawadniania upraw rolnych na obszarze 10 ha w okresie od kwietnia do sierpnia każdego roku.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA