BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68702

Informacja o wszczęciu postępowania
Z dnia: 17 października 2006 r.
Inowrocław, 17 października 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.7613-2/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 61 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, przy ul. Torowej 40, wydanego decyzją Starosty Inowrocławskiego znak: OSR. 7613-2/05-06
z dnia 30 czerwca 2006 r..

Z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (pokój 159, III piętro; tel. (052) 359-21-60;
fax (052) 357-48-20; e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące powyższej sprawy można składać w pokoju 159 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA