BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68722

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sprint Sp.
Z dnia: 5 grudnia 2006 r.
Inowrocław, 4 grudnia 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6224-11/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek zakładu Sprint Sp. z o.o. w Olsztynie Oddział w Bydgoszczy działającego w imieniu Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Bydgoszczy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kabla telefonicznego przez Kanał Jurancicki w km 10+686 w m. Rojewo i w km. 7+204 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052 359-21-60; fax: 052 357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA