BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68711

Informacja o postępowaniu wodnoprawnym - Polwar
Z dnia: 20 grudnia 2006 r.
Inowrocław, 19 grudnia 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-II-24/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję
że na wniosek zakładu „POLWAR” S.A. w Gdańsku występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wprowadzanie do rzeki Noteć wód opadowych pochodzących z mostu i przyległej drogi w Pakości, za pomocą dwóch wylotów i rowów otwartych, położonych po obu stronach rzeki,
2) wykonanie dwóch wylotów żelbetowych na obu brzegach, służących do wprowadzania wód opadowych do rowów otwartych,
3) wykonanie dwóch rowów otwartych, służących do odprowadzania ścieków z wylotów do rzeki Noteć,
4) umocnienie prawego brzegu pod obiektem oraz jego sąsiedztwie materacami gabionowymi.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA