BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68708

INFORMACJA o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - HSG "Irena"
Z dnia: 21 grudnia 2006 r.
Inowrocław, 21 grudnia 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-II-25/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)


informuję
że na wniosek Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” S.A. w Inowrocławiu wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancję niebezpieczną dla środowiska wodnego - ołów.

Przed wprowadzeniem do kanalizacji, ścieki przemysłowe oczyszczane są w oczyszczalni ścieków oraz neutralizatorze. Urządzeniami kanalizacyjnymi, ścieki trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Popowickiej w Inowrocławiu.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA