BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 68707

INFORMACJA o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego - Tupadły
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
Inowrocław, 29 grudnia 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-I-39/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)


informuję

że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu wszczęto postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wód podziemnych położonego w m. Tupadły, gm. Inowrocław udzielonego decyzją z dnia 26 kwietnia 2006 r. znak OSR.6223-I-8/06, w zakresie zwiększenia maksymalnego godzinowego poboru wody oraz dodania studni nr 1a.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA