BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61220

Data: 28 maja 2003 r.
Numer sesji rady: X
1. Radna Barbara Kozłowska - poruszyła kwestię utrzymania porządku wokół inowrocławskich cmentarzy. Podała przykład braku porządku przy
cmentarzu Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Wysepka autobusowa będąca w bardzo złym stanie, uniemożliwia wejście do autobusu. Radna zwraca się z prośbą o wykonanie niezbędnych prac remontowych tych wysepek.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 57.2003.pdf, plik 68.2003.pdf

2. Radny Stanisław Owedyk - zgłosił interpelacje dotyczące zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów samochodowych w centrum Miasta:
- radny zaproponował, aby zmienić kierunek jazdy pojazdów, jadących od strony Włocławka ulicą Św. Ducha i ulicą Działową, w kierunku Torunia. Zmiana ta miałaby polegać na ustawieniu znaku drogowego na skrzyżowaniu ulicy Działowej i ulicy Jacewskiej, informującego o dojeździe do Torunia ulicą Marii Curie-Skłodowskiej i ulicą Toruńską. Skrócona zostałaby droga i odciążone ruchliwe skrzyżowanie ulic: Jacewskiej, Najświętszej Marii Panny, Toruńskiej i Laubitza,
- w celu zmniejszenia natężenia ruchu samochodów jadących z kierunku Bydgoszczy i Pakości, w kierunku Torunia, przez ulicę Dworcową i skrzyżowanie ulic: Jacewskiej, Najświętszej Marii Panny, Toruńskiej i Laubitza, radny proponuje wykorzystać objazd ulicą Metalowców i ulicą Marcinkowskiego do ulicy Toruńskiej (jeżeli pozwoliłyby na to warunki techniczne ).

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 62.2003.pdf

3. Radny Jerzy Naumann - ponowił swoje poprzednie interpelacje dotyczące:
a) konieczności przeprowadzenia remontu na ulicy Mątewskiej, która stwarza poważne zagrożenie dla kierowców przez nią przejeżdżających,
b) wyeliminowania ruchu autobusów linii Nr 23 na ulicy Jagiełły, która jest zbyt wąska i ruch autobusowy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego ciągu komunikacyjnego,
- radny zwraca się o wystąpienie do Prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu z prośbą o odwodnienie chodnika przy ulicy Krzywoustego 20, na wysokości punktu "Totolotka".

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 63.2003.pdf, plik 70.2003.pdf

4. Radna Zyta Szumlańska - zgłosiła interpelację dotyczącą złego stanu technicznego budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie. Jest on spowodowany głównie złym stanem technicznym dachu, który przecieka i niszczy zabytkowe parkiety. Radna zwraca się z prośbą o naprawienie dachu. Radna prosi również o informację na temat zaawansowania prac związanych z podziałem i sprzedażą tej nieruchomości.

Odpowiedź - do pobrania plik 60.2003.pdf

5. Radny Andrzej Kozłowski - zgłosił interpelację dotyczącą złego stanu skrzyżowań dróg na terenie całego powiatu, a w szczególności ograniczonej widoczności z powodu rosnących chwastów. Stwarza to duże niebezpieczeństwo dla kierowców pojazdów samochodowych.
- kolejna interpelacja dotyczyła stanu drogi Witowice-Popowo (przez Ostrowo). Droga ta jest bardzo wąska, przez co kierowcy pojazdów mają problemy z wymijaniem, pobocze jest nieuporządkowane.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 64.2003.pdf

6. Radna Franciszka Łopatyńska - skierowała pytania do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych:
- czy został rozstrzygnięty już przetarg związany z naprawą przepustu na drodze powiatowej nr 674 Konary - Dziewa,
- radna zwróciła uwagę na zły stan drogi nr 673, a konkretnie tzw. "chodnika" w miejscowości Pieranie, na zakręcie w kierunku Paprosa. Nie można nazwać chodnikiem czegoś, co nie posiada krawężnika ani utwardzonej powierzchni. Mimo, iż późną jesienią rozsypano tam grys, mieszkańcy nadal chodzą drogą, stwarza to duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia,
- radna ponowiła swoją interpelację z 30 grudnia 2002 r. dotyczącą precyzyjnego oznakowania dróg prowadzących ze skrzyżowania ulic Jacewskiej i Działowej w kierunku Włocławka, prosząc jednocześnie o wystąpienie w tej sprawie do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 65.2003.pdf, 66.2003.pdf

7. Radny Andrzej Orczykowski - zapytał:
- czy Starostwo wydało decyzję zezwalającą na funkcjonowanie odlewni
aluminium, która znajduje się na terenie nieczynnych obiektów Inowrocławskich Zakładów Chemicznych w Mątwach,
- czy zostały spełnione wszystkie warunki dotyczące ochrony środowiska.

Odpowiedź - do pobrania plik 59.2003.pdf

Załączniki:

57.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 81KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:30
  Typ MIME: application/pdf
 
59.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 288KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:33
  Typ MIME: application/pdf
 
60.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 141KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:34
  Typ MIME: application/pdf
 
62.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:39
  Typ MIME: application/pdf
 
63.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 111KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:47
  Typ MIME: application/pdf
 
64.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 103KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:47
  Typ MIME: application/pdf
 
65.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:49
  Typ MIME: application/pdf
 
68.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 13:02
  Typ MIME: application/pdf
 
56.2003.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 07:33
  Typ MIME: application/pdf
 
66.2003.pdf  -> pobierz
Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnej Franciszki Łopatyńskiej
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 08:22
  Typ MIME: application/pdf